Låt oss presentera vår rektor.

Jag heter Micke, är 52 år och kommer ursprungligen från Enköping. Efter tre års idrottsstudier i Stockholm träffade jag en handbollspelande tjej från Skara och jag flyttade hit 1991. Vi har 5 pojkar i åldern 11-26 år och bor i Varnhem. Jag har en idrottsbakgrund som elitcyklist så den fantastiska miljön runt Åsle är kända träningsvägar för mig som cyklist. En ambition jag har är att cykla till och från jobbet i Åsle när vädret så tillåter, bra för miljön och konditionen 🙂 


Efter olika pedagogiska uppdrag inom Skara Kommun fick jag 2003 möjlighet att vara med och bygga upp en helt ny skola – Friskolan Metis i Skara. De senaste 18 åren har jag, tillsammans med övriga arbetskamrater på Friskolan Metis, gjort en spännande resa då vi byggt upp Metis till den skola den är idag. 

Tillsammans med all personal i Åsle vill jag skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, pedagogik som leder till lustfyllt lärande och allas lika värde, såväl elever som personal. Första utmaningen blir att hitta personal som vill ta chansen att vara med på den spännande resa vi står inför, en personal som ska känna delaktighet och möjlighet att få vara med och påverka beslut för Åsle förskola och skola. 

Är det något du undrar över är du välkommen att höra av dig via mail till rektor@aslefriskola.se

Mvh Micael Gustafson

Ska ni städa era förråd i sommar???

Kanske är det så att ni planerat någon semester som inte blev av på grund av Corona pandemin och ni istället tar tillfället i akt och städar era förråd, skrymslen och vrår?

I och med övertagandet av Åsle förskola vid årsskiftet kommer vi vara i behov av att möblera och utrusta förskolan. De saker som finns där nu anses för nya och kommunen kommer att ta dem med sig till sina andra verksamheter.

När skolan drar igång nästa höst har vi även en vision att försöka få till en egen fritidsbank i Åsle. Den skall i första hand kunna nyttjas av barnen på skolan men på sikt även finnas som en resurs för bygden. Tanken med detta är tex att det skall finns skridskor så man inte skall behöva köpa för att åka tillsamman med skolan 1 gång/termin. Kommer det snö skall man kunna åka pulka och ta en tur på längdskidor utan att släpa med sig hemifrån. Vill man i hemkunskapen cykla och plocka äpplen till en äppelpaj skall det finnas lite cyklar osv.

Vi kommer självklart köpa in en del nytt när vi drar igång men vi är säkra på att det finns saker i folks förråd som inte används, som är i gott skick som skulle kunna glädja barnen på Åsle Friskola och förskola. Är man villig att skänka saker till oss hör gärna av er. Samordnare för saker som bortskänkes är Karin Palmén. Skulle ni ha problem att köra saker så försöker vi ordna med transport, det är bara att höra av sig.  Vi tar emot allt, men nedan kan ni se en lista på saker som vi önskar lite extra. Alla saker som tas emot kommer gås över och rengöras innan de kommer ut i verksamheten.

Telefon: 0703701523

Mail: info@aslefriskola.se

Ex på saker vi söker:

 • Barnvagnar med sittdel
 • Utomhus leksaker för barn 1–13 år
 • Inomhus leksaker för barn 1–13 år
 • Cyklar
 • Längdskidor
 • Skridskor
 • Pulkor
 • Hjälmar i alla former
 • Spel
 • Barnmöbler till förskolan
 • Målar och pysselsaker
 • Soffa / stor matta att ha samling på

Samlad info från årsmötet, vart vi står nu =)

Vi har haft ett intensivt år, med en massa
möten, framförallt i styrelsen, men även med olika delar av
kommunen. Där bland annat lokaler, lokalhyra samt att få fram ett
hyresavtal och vad som ska ingår i hyran har diskuterats. Andra
punkter som också diskuterats är exempelvis skolskjuts samt material
som finns på skolan idag och behövs för att kunna bedriva
skolverksamhet, exempel på det är biblioteket och annan utrustning.

Vi har hållit anställningsintervjuer med flera sökande och några riktigt
starka kandidater till rektorstjänsten. Vi har också gjort flera
spännande studiebesök på andra förskolor, bland annat Dala Lantis
och Utsikten på Mössebergsgården. Vilket har lett till goda relationer
och vi har fått kunskap om deras nätverk. Kontakt har också tagits
med Thoréns Framtid som är en fristående skola i Falköping. Vi
hoppas på ett framtida samarbete med dem om bland annat lärare och
friluftsaktiviteter vilket dem också ställer sig positiva till.

Vi har haft diskussioner och möten med personalen och rektorerna.
Alla relationer är goda men tyvärr är det så att intresse bland
nuvarande personalen i nuläget är svalt, särskilt på förskolan. Men vi
stänger inga dörrar ifall någon skulle ändra sig på vägen, särskilt som
vi nu har lyckats rekrytera en som vi tror mycket lämplig och
sympatisk rektor, med lång erfarenhet av friskoleverksamhet.
Rekryteringsprocessen har tagit tid, både att intervjua kandidater och
komma överens om detaljer, inte minst nu när Coronan stökat till
allt. Allt tar ju extra tid första gången man gör det.

Vidare lämnade vi ju in förskoleansökan i höstas vilket nu äntligen har
blivit godkänd, Det är ett mycket gediget arbete vi gjort fick vi höra
från kommunen. Dock infördes en ny lag vid årsskiftet som gjort hela
ansökningsprocessen mycket mer komplicerad än tidigare, vi prövas
mycket hårdare än vad andra förskolor gjort. Även kommunens arbete
har ju saktats ned pga Corornan. På grund av denna nya lag och
förlängda prövning har kommunen sagt ifrån att vi inte kan ta över
förskoleverksamheten i höst som först var planen, utan det kommer bli
till kommande årsskifte (2020/2021). Det innebär att
förskoleverksamheten startar ett halvår innan skolverksamheten, vilket
vi ser som mycket positivt, det ger oss en bra möjlighet att fokusera på
förskolan och dess personal först, få alla bitar på plats riktigt bra och
kunna förbereda skolstarten ht 2021. Rekryteringen av personalen
kommer att ske löpande under hösten. Annons för förskolepersonal
kommer komma ut under sommaren/ tidig höst. De andra fristående
förskolorna med utomhusinriktning vittnar om att de har haft lätt att
hitta personal. Så vi hoppas det även gäller för oss.

I slutet på februari hölls stormöte för bygden på tån där delar av
ovanstående info förmedlades. I samband med stormötet har styrelsen
också börjat samla in saker till skol- och förskole starten samt till en
fritidsbank. Exempel på saker som önskas är barnvagnar, cyklar,
skridskor etc. Visionen är att det ska finnas utrustning så ingen
behöver köpa för att det ska åkas skridskor 1 ggr/termin.
Fritidsbanken är också på sikt tänkt som resurs för hela bygden.

Vi är alla engagerade i det här av en orsak, att skapa den bästa skolan
och förskolan för våra barn, ge dem en fantastisk start på livet i
trygghet och med naturen runt knuten. Våra planer på mer utomhus/
natur inriktning känns helt rätt och vi har en massa möjligheter att
utöka det fina arbete som redan görs. Även satsningarna som
Hembygdsföreningen planerar på Åsle Tå med att utveckla till ännu
mer barnvänligt och pedagogiskt känns också väldigt spännande.

Har ni frågor och funderingar är det bra att höra av sig. Använd gärna formuläret här på hemsidan så återkommer vi så fort vi bara kan =)

Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

Åsle Friskola ekonomisk förening

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

När: Torsdag 28/5 kl 19:00

Plats: Åsle Tås uteservering.

Under rådande omständigheter kommer årsmötet försökas hållas så kort och koncist som möjligt. Vi kommer vara utomhus och ber deltagare att hålla avstånd samt att stanna hemma om man är sjuk eller har förkylningssymtom.  Har man någon specifik fråga man önskar ta upp maila gärna den innan, info@aslefriskola.se

Förslag till dagordning

1.                  Val av ordförande vid mötet

2.                  Val av protokollförare vid mötet

3.                  Godkännande av röstlängd

4.                  Val av två justeringsmän

5.                  Frågan om kallelse blivit utlyst i laga ordning

6.                  Fastställande av dagordning

7.                  Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

8.                  Verksamhetsberättelse

9.                  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt hur vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

10.                Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen

11.                Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

12.                Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

13.                Beslut om antalet styrelseledamöter och  styrelsesuppleanter som ska väljas

14.                Val av ordförande

15.                Val av styrelseledamöter

16.                Val av styrelsesuppleanter

17.                Val av revisorer

18.                Val av valberedning

19.                Övriga ärenden

20.                Mötet avslutas

Varmt välkomna

Åsle Friskola ekonomisk förening / Styrelsen