Covid -19

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har den 1 december 2020 kommit med ny rekommendation angående barns och elevers vistelse i förskola och grundskola i de fall någon i hushållet har bekräftad covid-19. 

Om någon i hushållet (i familjen) har konstaterad covid-19 rekommenderas att även symtomfria barn och elever i för- och grundskola stannar hemma. Sedan tidigare gäller denna rekommendation för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

För mer information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/ 

Västra Götalandsregionen – Smittskydd

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att yngre barn och elever (i för- och grundskolan) som bor tillsammans med någon som har covid-19 bör stanna hemma, precis som äldre elever och vuxna rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Läs mer på: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/