Hämta och lämna under pandemin

Med anledning av de skärpta allmänna reglerna kring förebyggande av smittspridning av Covid-19 har vi följande rutiner vid lämning och hämtning på förskolan. 

– Maximalt 2 vuxna i kapprummet samtidigt, vänta utanför om det redan är 2 stycken inne.

– Lämning: Dörrarna in till avdelningarna stängda och förälder tar av barnen kläderna och säger hej då i tamburen. Knacka på dörren så öppnar pedagog och tar emot barnet och stänger sedan dörren igen.

– Hämtning: Knacka på dörren till avdelningen och vänta så kommer vi med ert barn.

– Endast en vuxen lämnar/hämtar sitt/sina barn  

– De barn som skall äta frukost lämnas senast kl 07.45 för att vi skall få en lugn matsituation där alla pedagoger är närvarande.

– Om ni kommer och hämtar barnen mitt i en matsituation kan det hända att ni får vänta tills vi är klara. Håll gärna koll på hur era tider synkar med våra mattider.

– De här åtgärderna har vidtagits i förebyggande syfte och är till för att vi gemensamt ska förhindra att smitta sprids. Vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland föreskrive