Välkommen till Åsle Friskola

Mitt på vackra falbygden ligger Åsle by och Åsle skola, ca 10 minuter bilväg från Falköping. Här i Åsle har det funnits en skola i alla tider, dit barnen i Åsle och de närliggande byarna fått sin skolgång.

Under 2021 tog Åsle Friskola ekonomisk förening över driften i Åsle. I januari togs förskolan över från kommunen och i augusti 2021 övergick även skolan och fritidshem i privat regi till föreningen.

I Åsle får varje barn möjlighet till en bra start för framtiden, i en trygg och naturskön miljö. Vi värnar om det lilla formatet där barnen blir sedda som individer och får känna delaktighet, där deras nyfikenhet och lust att lära uppmuntras och tas till vara. Vi arbetar åldersintegrerat med en helhetssyn på elevernas utveckling. Genom utbildningen löper en röd tråd med kunskap som vilar på vetenskap och erfarenhet. Tematiskt lärande genom olika projekt där barnen får använda alla sina sinnen. Åsle har en rik närmiljö som ger oss möjligheter till lärande även utanför skolans och förskolans lokaler. Rörelseglädjen ges stort utrymme redan från förskola och vidare upp i åldrarna. Vi främjar goda kostvanor och ett sunt levnadssätt. All mat tillagas av egen kock i vårt fina tillagningskök.

Vill du ha dina barn i en naturskön miljö, med fantastiska möjligheter till utevistelse, idrott och en trygghet i mindre grupper?
Tycker du att det är viktigt att dina barn får en relation till djur och natur? Ja då är vi alternativet för er. Lämna er ansökan här på hemsidan redan i dag.

För frågor och funderingar, kontakta gärna rektor eller någon av oss i styrelsen. Vi tar gärna emot studiebesök. Varmt Välkomna.