Klagomålshantering

Klagomål på vår verksamhet – hjälp oss att bli bättre!

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi strävar alltid efter att göra vår verksamhet så bra som möjligt för våra barn och elever. Med dina synpunkter ser vi fram emot att öka delaktigheten och vidareutveckla verksamheten. Framförda synpunkter och klagomål sammanställs och används som underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Vi vill uppmuntra till att synpunkter eller klagomål på vår verksamhet eller medarbetare först tas upp direkt med den det berör. 

Synpunkter och klagomål kan också göras skriftligt och lämnas vi formuläret här på sidan som går direkt till rektorn.

Möjlighet finns även att lämna sina synpunkter eller klagomål direkt till styrelsen via mail (info@aslefriskola.se). Den som vill lämna klagomål kan också vända sig till BU-förvaltningen på kommunen.