Skola

Åsle Friskola är skolan mitt i byn med härlig natur på andra sidan staketet, med närheten till Åsle tå, bäckar och skogar. Då vi är en liten enhet jobbar vi med åldersblandade klasser som kan komma att variera år från år ute efter hur många barn som tillhör respektive årskull.

Skolan har eget elevhälsoteam och egna språklärare i Tyska och Spanska.

Vi har en vision om att utveckla skolgården för mer utomhusidrott, som ett komplement till den idrottshall som finns. Målet är också att kunna samarbeta med andra fristående enheter i olika former.