Åsle Friskola ekonomisk förening, Styrelsen

Som huvudman för förskole- fritids- och skolverksamhet står Åsle Friskola ekonomisk förening. Förening har i dag närmare hundra medlemmar. Vi finns och verkar på Falbygden i trakterna kring Åsle. Föreningens mål och syfte är att bedriva en kvalitativ förskole- fritids- och skolverksamhet. Eventuellt överskott ska användas för att stärka verksamheten. Föreningens styrelse har lämplighetsprövats i samband med godkännande från Skolinspektionen. Tillstånd att bedriva skolverksamhet har erhållits från Skolinspektionen.

Styrelseordförande:

Anders Nilsson – 070 683 06 01

Styrelseledamöter:

Camilla Hägg Rydberg – 076 792 19 23

Henrik Gustafsson – 070 664 17 54

Karin Palmén – sekreterare – 070 370 15 23

Sara Fagerberg – kassör – 076 016 80 50

Sara Wallemyr – 070 636 03 75

Styrelsesuppleanter:

Sara Grimback – 070 620 43 27

Ylva Nelson – 073 701 55 93