Åsle Friskola ekonomisk förening.

Som huvudman för förskole- fritids- och skolverksamhet står Åsle Friskola ekonomisk förening. Förening har i dag närmare hundra medlemmar. Vi finns och verkar på Falbygden i trakterna kring Åsle. Föreningens mål och syfte är att bedriva en kvalitativ förskole- fritids- och skolverksamhet. Eventuellt överskott ska användas för att stärka verksamheten. Föreningens styrelse har lämplighetsprövats i samband med godkännande från Skolinspektionen. Tillstånd att bedriva skolverksamhet har erhållits från Skolinspektionen.

Styrelseordförande:

Anders Nilsson – 070 683 06 01

Styrelseledamöter:

Jenny Apel

Karin Palmén – kassör – 070 370 15 23

Sara Fagerberg – 076 016 80 50

Sara Wallemyr – 070 636 03 75

Styrelsesuppleanter:

Sara Grimback – 070 620 43 27

Ylva Nelson – sekreterare – 073 701 55 93


Är man intresserad att bli medlem i den ekonomiska föreningen skicka ett mail till info@aslefriskola.se.

Sedan 2021 har vi valt att ta bort årsavgiften för de som är medlemmar i den ekonomiska föreningen.

Vi har istället upprättat ett Donationskonto, bankgiro 599-5063, för ökad trivsel och gemenskap.  Till detta konto kan man skänka pengar om man så önskar både stora och små summor. Viktigt är dock att märka insättningen med “Donation”. Pengarna kommer gå till specifika inköp, både till stort och smått men också till att öka gemenskapen ex genom temadagar eller framtida lägerskolor. Pengarna kommer användas inom föreningens alla verksamheter och kommer redovisas på årsmötet vart år.