Formulär – Klagomålshantering

Klagomål på verksamheten – hjälp oss att bli bättre!

Enligt 4 kap. 8§ Skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter mot utbildningen. I det här formuläret kan du lämna dina synpunkter och klagomål. Du kan göra detta anonymt genom att ej fylla i ditt namn och kontaktuppgifter, utan enbart fylla i meddelande rutan. Väljer du att lämna ditt namn och kontaktuppgifter kommer vi att återkomma till dig och berätta vilka åtgärder vi kommer eller har vidtagit.

Formuläret skickas direkt till rektor Karin Ekman

Mvh Åsle Friskola – ekonomisk förening