Fritidshem

Fritidshemmet är en del av verksamheten och har en egen läroplan, där bland annat elevernas kreativitet ska främjas. Fritidshemmet är beläget i samma lokaler som skolan och nyttjar även gymnastiksalen och den kringliggande omgivningen efter skolans slut. Tidig morgon och sen eftermiddag slås fritidshem och förskolan samman för att hjälpas åt att öppna och stänga verksamheterna. På morgonen serveras frukost i matsalen innan skolan.