SkolanIdag drivs skolan i kommunal regi, klass F-5, skolan ligger mitt i byn, med härlig natur på andra sidan staketet, med närheten till Åsle tå, bäckar och skogar. Man arbetar med åldersblandade klasser F-1, 2-3 och 4-5.

Friskoleföreningen tar över skolverksamheten höstterminen 2021. Då kommer skolan utökas med klass 6 och bli en F-6 skola. Skolans lokaler är ändamålsenliga och utvecklingsbara. Vi har planer på att utveckla skolgården för mer utomhusidrott, som ett komplement till den idrottshall som finns. Vi planerar att ha så mycket av undervisningen som möjligt på plats. Målet är också att kunna samarbeta med andra fristående enheter om t.ex. moderna språk.

På Åsleskolan finns ett nybyggt tillagningskök och vi lagar vår egen mat. Skolan, fritids och förskolan är beläget på samma tomt, men i olika byggnader, skolan och förskolan har separata skolgårdar.