Senaste nytt om Åsle Friskola

Efter lite lugn under sommaren så rivstartade arbetet i augusti med Coronaanpassade möten för styrelsen. Förutom styrelsen så har vi nu också med oss Micael Gustafsson, 52 år boendes i Varnhem och till vardags lärare på friskolan Metis i Skara. Micael, eller Micke, är vår kommande rektor och såklart engagerad i allt som ska hända nu. Mer om Micke hittar ni tidigare inlägg och under personal i flikarna ovan. Det är nu det gäller, nu är det snart på riktigt. Vid nyår tar vi över förskolan och till nästa hösttermin skolan och fritids.

Vad gör vi då på alla våra möten och däremellan? I korthet har vi i styrelsen gått igenom alla förutsättningar ytterligare en gång, både ekonomiska och praktiska, efterlyst svar från kommunen på frågetecken från tidigare (t.ex. hyreskontrakt, skolskjuts, matkostnader, hur vi bäst går tillväga vid övertagandet av förskolan mm.) och dragit i en mängd frågor, stora som små. Det viktigaste vi har gjort under den senaste tiden är att vi öppnat ansökan till både skola, förskola och fritids samt lagt ut annonser där vi söker förskolepersonal. Tipsa gärna om du vet någon som borde söka!

Förra veckan träffade vi kommunen (igen) och diskuterade hur överlappningen vid övertagandet av förskolan ska gå till för att det ska bli så bra som möjligt för barnen. Förhoppningsvis kan vi hitta en lösning där några av friskolans personal kan börja några dagar tidigare och kommunens stanna några dagar efter nyår. Kommunen tycker också att det är viktigt att det blir bra för barnen och att hjälps åt att hitta lösningar.

Vi diskuterade återigen skolskjutsen, som är en komplicerad fråga. Så länge den nuvarande upphandlingen ligger ska det inte vara några problem, men ca 2022 ska en ny upphandling finnas på plats och nya ställningstaganden ska göras. Varje elev söker skolskjuts individuellt  och prövas därefter enligt lagen om skolskjuts:
10 kap, 32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25–27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. Vi bevakar givetvis detta och ligger på kommunen, samtidigt som vi hoppas att det går att hitta individuella lösningar för de fall som eventuellt får problem.

Kommunen har gett besked om att barnen inom några få år kommer att ha sitt kommunala skolalternativ på Kyrkerörskolan i stan. Det är dit eleverna från F-klass får åka om vi inte lyckas. En friskola i Åsle har en massa superfin potential, men det kommer att krävas att alla som vill detta lägger manken till, på olika sätt, och hjälps åt att skapa den positiva, inspirerande miljö vi vill uppnå. Tillsammans kan vi skapa något unikt och ge barnen en trygg och bra start i livet. Det är värt allt.

Mvh Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *