Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

Åsle Friskola ekonomisk förening

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

När: Torsdag 28/5 kl 19:00

Plats: Åsle Tås uteservering.

Under rådande omständigheter kommer årsmötet försökas hållas så kort och koncist som möjligt. Vi kommer vara utomhus och ber deltagare att hålla avstånd samt att stanna hemma om man är sjuk eller har förkylningssymtom.  Har man någon specifik fråga man önskar ta upp maila gärna den innan, info@aslefriskola.se

Förslag till dagordning

1.                  Val av ordförande vid mötet

2.                  Val av protokollförare vid mötet

3.                  Godkännande av röstlängd

4.                  Val av två justeringsmän

5.                  Frågan om kallelse blivit utlyst i laga ordning

6.                  Fastställande av dagordning

7.                  Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

8.                  Verksamhetsberättelse

9.                  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt hur vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

10.                Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen

11.                Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

12.                Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

13.                Beslut om antalet styrelseledamöter och  styrelsesuppleanter som ska väljas

14.                Val av ordförande

15.                Val av styrelseledamöter

16.                Val av styrelsesuppleanter

17.                Val av revisorer

18.                Val av valberedning

19.                Övriga ärenden

20.                Mötet avslutas

Varmt välkomna

Åsle Friskola ekonomisk förening / Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *