Samlad info från årsmötet, vart vi står nu =)

Vi har haft ett intensivt år, med en massa
möten, framförallt i styrelsen, men även med olika delar av
kommunen. Där bland annat lokaler, lokalhyra samt att få fram ett
hyresavtal och vad som ska ingår i hyran har diskuterats. Andra
punkter som också diskuterats är exempelvis skolskjuts samt material
som finns på skolan idag och behövs för att kunna bedriva
skolverksamhet, exempel på det är biblioteket och annan utrustning.

Vi har hållit anställningsintervjuer med flera sökande och några riktigt
starka kandidater till rektorstjänsten. Vi har också gjort flera
spännande studiebesök på andra förskolor, bland annat Dala Lantis
och Utsikten på Mössebergsgården. Vilket har lett till goda relationer
och vi har fått kunskap om deras nätverk. Kontakt har också tagits
med Thoréns Framtid som är en fristående skola i Falköping. Vi
hoppas på ett framtida samarbete med dem om bland annat lärare och
friluftsaktiviteter vilket dem också ställer sig positiva till.

Vi har haft diskussioner och möten med personalen och rektorerna.
Alla relationer är goda men tyvärr är det så att intresse bland
nuvarande personalen i nuläget är svalt, särskilt på förskolan. Men vi
stänger inga dörrar ifall någon skulle ändra sig på vägen, särskilt som
vi nu har lyckats rekrytera en som vi tror mycket lämplig och
sympatisk rektor, med lång erfarenhet av friskoleverksamhet.
Rekryteringsprocessen har tagit tid, både att intervjua kandidater och
komma överens om detaljer, inte minst nu när Coronan stökat till
allt. Allt tar ju extra tid första gången man gör det.

Vidare lämnade vi ju in förskoleansökan i höstas vilket nu äntligen har
blivit godkänd, Det är ett mycket gediget arbete vi gjort fick vi höra
från kommunen. Dock infördes en ny lag vid årsskiftet som gjort hela
ansökningsprocessen mycket mer komplicerad än tidigare, vi prövas
mycket hårdare än vad andra förskolor gjort. Även kommunens arbete
har ju saktats ned pga Corornan. På grund av denna nya lag och
förlängda prövning har kommunen sagt ifrån att vi inte kan ta över
förskoleverksamheten i höst som först var planen, utan det kommer bli
till kommande årsskifte (2020/2021). Det innebär att
förskoleverksamheten startar ett halvår innan skolverksamheten, vilket
vi ser som mycket positivt, det ger oss en bra möjlighet att fokusera på
förskolan och dess personal först, få alla bitar på plats riktigt bra och
kunna förbereda skolstarten ht 2021. Rekryteringen av personalen
kommer att ske löpande under hösten. Annons för förskolepersonal
kommer komma ut under sommaren/ tidig höst. De andra fristående
förskolorna med utomhusinriktning vittnar om att de har haft lätt att
hitta personal. Så vi hoppas det även gäller för oss.

I slutet på februari hölls stormöte för bygden på tån där delar av
ovanstående info förmedlades. I samband med stormötet har styrelsen
också börjat samla in saker till skol- och förskole starten samt till en
fritidsbank. Exempel på saker som önskas är barnvagnar, cyklar,
skridskor etc. Visionen är att det ska finnas utrustning så ingen
behöver köpa för att det ska åkas skridskor 1 ggr/termin.
Fritidsbanken är också på sikt tänkt som resurs för hela bygden.

Vi är alla engagerade i det här av en orsak, att skapa den bästa skolan
och förskolan för våra barn, ge dem en fantastisk start på livet i
trygghet och med naturen runt knuten. Våra planer på mer utomhus/
natur inriktning känns helt rätt och vi har en massa möjligheter att
utöka det fina arbete som redan görs. Även satsningarna som
Hembygdsföreningen planerar på Åsle Tå med att utveckla till ännu
mer barnvänligt och pedagogiskt känns också väldigt spännande.

Har ni frågor och funderingar är det bra att höra av sig. Använd gärna formuläret här på hemsidan så återkommer vi så fort vi bara kan =)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *