Läsårstider 2021/2022

Läsåret 2021/2022 för elever på Åsle Friskola (178 dagar)
• Skolstart 17 augusti 2021
• Hösttermin 2021: 17 augusti – 22 december
• Vårtermin 2022: 11 januari – 9 juni


Ledighet höstterminen 2021
Eleverna är lediga
• måndag 16 augusti (v.33)
• fredag 17 sept (v.37)
• måndag 1 november – fredag 5 november (v.44)
• måndag 29 november (v.48)


Gemensamma planeringsdagar för lärare, förskole- och
fritidshemspersonal (förskola & fritids är stängt)
• måndag 16 augusti
• måndag 1 november

Ledighet vårterminen 2022
Eleverna är lediga
• måndag 10 januari (v.2)
• måndag 14 februari – fredag 18 februari (v.7)
• måndag 7 mars (v.10)
• måndag 11 april – torsdag 14 april (v.15)
• onsdag 11 maj (v.19)
• fredag 27 maj (v.21)


Gemensamma planeringsdagar för lärare, förskole- och
fritidshemspersonal (förskola & fritids är stängt)
• måndag 10 januari
• måndag 13 juni