Ansökan Åsle Förskola

Detta formulär används om ni är intresserade av att ansöka om plats i någon av våra verksamheter, Åsle Förskola . Antagning av barn görs enligt följande turordning, 1. Syskonförtur, 2. Geografisk närhet, 3. Anmälningsdatum.

Den 25 maj 2018 trädde den europeiska personuppgiftsförordningen i kraft, GDPR, och blev lag i Sverige. Syftet är att kravet på den som hanterar uppgifter om enskilda individer ska skärpas. Bland annat innebär det att vi måste be om samtycke från dig för att få registrera uppgifter om digGenom att ni skickar in er ansökan ger ni ert samtycke till att Åsle Friskola ekonomisk förening får hanterar era och ert barns personuppgifter.

Ni kan när som helst återkalla ert samtycke, ni har också rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om er samt möjlighet att få dem rättade och uppdaterade. Om ni inte vill få era uppgifter registrerade hos oss kan ni inte ställa ert barn i kö hos Åsle friskola, förskola eller fritidshem.